หน้า 3 จากทั้งหมด 65 หน้า

พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกกลุ่ม 2

เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

ปิดรับสมัคร 14 มิถุนายน 2567 เวลา 23:55:00 น.
ผู้ช่วยพยาบาล แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 14 มิถุนายน 2567 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิชาชีพ หน่วยทางเดินอาหารและตับ

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 14 มิถุนายน 2567 เวลา 23:55:00 น.
ผู้ช่วยพยาบาล แผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 14 มิถุนายน 2567 เวลา 23:55:00 น.
ผู้ช่วยพยาบาล แผนกห้องผ่าตัด

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 14 มิถุนายน 2567 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์มะเร็ง(เด็ก)

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 14 มิถุนายน 2567 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์มะเร็ง(ผู้ใหญ่)

เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

ปิดรับสมัคร 14 มิถุนายน 2567 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 14 มิถุนายน 2567 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกกลุ่ม 3

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 14 มิถุนายน 2567 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกกลุ่ม 1

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 14 มิถุนายน 2567 เวลา 23:55:00 น.
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกกลุ่ม 2 2 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00:00 น. ถึง 14 มิถุนายน 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00:00 น. ถึง 14 มิถุนายน 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ หน่วยทางเดินอาหารและตับ 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00:00 น. ถึง 14 มิถุนายน 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00:00 น. ถึง 14 มิถุนายน 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนกห้องผ่าตัด 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00:00 น. ถึง 14 มิถุนายน 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์มะเร็ง(เด็ก) 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00:00 น. ถึง 14 มิถุนายน 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์มะเร็ง(ผู้ใหญ่) 2 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00:00 น. ถึง 14 มิถุนายน 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00:00 น. ถึง 14 มิถุนายน 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกกลุ่ม 3 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00:00 น. ถึง 14 มิถุนายน 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกกลุ่ม 1 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00:00 น. ถึง 14 มิถุนายน 2567 เวลา 23:55:00 น.

หน้า 3 จากทั้งหมด 65 หน้า ตำแหน่งงานทั้งหมด 644 ตำแหน่ง