เข้าสู่ระบบ

คลิกที่เมนู "เข้าสู่ระบบ" ป้อนอีเมล์และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" ดังภาพ

ภาพหน้าจอสำหรับเข้าสู่ระบบ
รายการตำแหน่งงานที่สมัคร

คลิกที่เมนู "ตำแหน่งงานที่สมัคร" เพื่อแสดงรายการตำแหน่งงานที่คุณสมัครทั้งหมด พร้อมทั้งแสดงสถานะการสมัครได้ ดังภาพ

ภาพหน้าจอสำหรับรายการตำแหน่งงาน
เลือกตำแหน่งงานที่ต้องการยกเลิก

คลิกที่ปุ่ม "ยกเลิกการสมัครงานตำแหน่งนี้" ดังภาพ

ภาพหน้าจอสำหรับยกเลิกการสมัครงาน
ยืนยันการยกเลิกการสมัครงาน

ป้อนเหตุผลที่ต้องการยกเลิกสมัครงาน แล้วคลิกที่ปุ่มสีแดง "ยืนยัน" เพื่อทำการยกเลิก ดังภาพ

ภาพหน้าจอสำหรับยืนยันการยกเลิกการสมัครงาน
ยกเลิกการสมัครงานสำเร็จ

เมื่อยกเลิกการสมัครงานสำเร็จ ระบบจะแสดงดังภาพ

ภาพหน้าจอสำหรับยืนยันการยกเลิกการสมัครงาน