ลงทะเบียน

ผู้สมัครเข้าสู่เว็บไซต์สมัครงานได้ที่ https://jobs.suth.go.th จากนั้น คลิกที่เมนู "ลงทะเบียน" ระบบจะแสดงหน้าจอให้ป้อนข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน ให้คุณป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วคลิกที่ปุ่ม "ลงทะเบียน" ดังภาพ

ภาพหน้าจอสำหรับลงทะเบียน
ยืนยันการลงทะเบียน

หลังจากที่คุณได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งไปยังอีเมล์ของคุณเพื่อให้ทำการยืนยัน โดยเปิดเมล์ของคุณแล้วคลิกที่ลิงค์ในอีเมล์เพื่อยืนยันการลงทะเบียนสมัครสมาชิก ดังภาพ

ภาพหน้าจอสำหรับยืนยันการลงทะเบียน
ตั้งรหัสผ่าน

เมื่อคลิกลิงค์ ระบบจะแสดงหน้าสำหรับการตั้งรหัสผ่าน ดังภาพ

ภาพหน้าจอสำหรับการตั้งรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ

เมื่อคุณตั้งรหัสผ่านสำเร็จ ระบบจะแสดงหน้าสำหรับเข้าสู่ระบบ ให้คุณเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์และรหัสผ่านที่คุณตั้ง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" ดังภาพ

ภาพหน้าจอสำหรับเข้าสู่ระบบ
ป้อนข้อมูลส่วนตัว

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะแสดงหน้าให้ป้อนข้อมูลส่วนตัว ให้คุณป้อนข้อมูลส่วนตัวต่างๆ และแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "บันทึก" ด้านล่างแบบฟอร์มดังภาพ

ภาพหน้าจอสำหรับป้อนข้อมูลส่วนตัว
การแสดงและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

คุณสามารถแสดงและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้จากเมนู "ข้อมูลผู้สมัคร" ระบบจะแสดงข้อมูลของคุณ หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกที่ปุ่ม "แก้ไขข้อมูล" ดังภาพ

ภาพหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลส่วนตัว
เลือกตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร

คลิกที่เมนู "ตำแหน่งงาน" เพื่อแสดงรายการตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ดังภาพ

ภาพหน้าจอสำหรับแสดางรายการตำแหน่งงาน
สมัครงาน

ใน "รายการตำแหน่งงาน" คุณสามารถเลือกตำแหน่งงานที่สนใจโดยคลิกที่ชื่อตำแหน่ง ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ของตำแหน่งงาน หากต้องการสมัครให้คลิกที่ปุ่ม "สมัคร" ดังภาพ

ภาพหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลตำแหน่งงาน
ยืนยันการสมัคร

หลังจากที่คุณคลิกที่ปุ่ม "สมัคร" แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอให้คุณป้อนข้อมูลเพื่อยืนยันการสมัคร หากป้อนข้อมูลแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "ยืนยันการสมัครงาน" ดังภาพ

ภาพหน้าจอสำหรับยืนยันการสมัคร
สมัครงานสำเร็จ

ในกรณีที่คุณมีคุณสมบัติที่ตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุ และป้อนข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความสมัครงานสำเร็จ พร้อมทั้งมีสถานะการสมัครเป็น "รอพิจารณาคุณสมบัติ" ดังภาพ

ภาพหน้าจอสำหรับแสดงสมัครงานสำเร็จ
กรณีสมัครงานไม่สำเร็จ

ในกรณีที่คุณไม่มีคุณสมบัติที่ตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุ หรือคุณป้อนข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความดังภาพ

ภาพหน้าจอสำหรับแสดงสมัครงานไม่สำเร็จ
รายการตำแหน่งงานที่สมัคร

คลิกที่เมนู "ตำแหน่งงานที่สมัคร" เพื่อแสดงรายการตำแหน่งงานที่คุณสมัครทั้งหมด พร้อมทั้งแสดงสถานะการสมัครได้ ดังภาพ

ภาพหน้าจอสำหรับยืนยันการสมัคร
รายละเอียดการสมัคร, สถานะ, ประกาศผล

เมื่อคุณคลิกที่ชื่อตำแหน่งงานที่คุณสมัคร ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดการสมัคร รวมทั้งสถานะและประกาศผล คุณสามารถแสดงประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติ, ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ได้จากหน้านี้ ดังภาพ

ภาพหน้าจอสำหรับแสดงสมัครงานสำเร็จ