เข้าสู่ระบบ

คลิกที่เมนู "เข้าสู่ระบบ" ป้อนอีเมล์และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" ดังภาพ

ภาพหน้าจอสำหรับเข้าสู่ระบบ
รายการตำแหน่งงานที่สมัคร

คลิกที่เมนู "ตำแหน่งงานที่สมัคร" เพื่อแสดงรายการตำแหน่งงานที่คุณสมัครทั้งหมด โดยที่คุณสามารถพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบได้ ก็ต่อเมื่อ คุณผ่านคุณสมบัติ และ ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น ดังภาพ

ภาพหน้าจอสำหรับยืนยันการสมัคร ภาพหน้าจอสำหรับยืนยันการสมัคร
พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าธรรมเนียม

เมื่อคุณคลิกที่ "แบบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ" ระบบจะแสดงแบบฟอร์มดังภาพ ให้คลิกที่ "พิมพ์ออกเป็นเอกสารคลิกที่นี่" เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

ภาพหน้าจอสำหรับพิมพ์แบบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ