โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์

แผนกทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ อาคารรัตนเวชพัฒน์ ชั้น 4 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นคราชสีมา 30000
หมายเลขโทรศัพท์ 044-376555 ต่อ 6776 (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.)