หน้า 2 จากทั้งหมด 60 หน้า

นักกำหนดอาหาร แผนกโภชนาการ

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เว็บไซต์และงานสื่อสาร)

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2567 เวลา 23:55:00 น.
วิศวกรโยธา

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2567 เวลา 23:55:00 น.
กุมารศัลยแพทย์

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

พยาบาลวิชาชีพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

รับสมัครจำนวนหลายอัตรา

จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 15:00:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

พยาบาลวิชาชีพ แผนกสร้างเสริมสุขภาพและงานวัคซีน

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 26 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.
พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 26 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.
ผู้ช่วยพยาบาล

เปิดรับจำนวน 3 อัตรา

ปิดรับสมัคร 26 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.
พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย

เปิดรับจำนวน 3 อัตรา

ปิดรับสมัคร 26 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลห้องผ่าตัด

เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

ปิดรับสมัคร 26 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.
ตำแหน่ง นักกำหนดอาหาร แผนกโภชนาการ 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13:30:00 น. ถึง 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เว็บไซต์และงานสื่อสาร) 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09:00:00 น. ถึง 30 เมษายน 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09:00:00 น. ถึง 30 เมษายน 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง กุมารศัลยแพทย์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) รับสมัครจำนวนหลายอัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 15:00:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกสร้างเสริมสุขภาพและงานวัคซีน 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. ถึง 26 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. ถึง 26 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. ถึง 26 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย 3 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. ถึง 26 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลห้องผ่าตัด 2 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 16:00:00 น. ถึง 26 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.

หน้า 2 จากทั้งหมด 60 หน้า ตำแหน่งงานทั้งหมด 600 ตำแหน่ง