หน้า 2 จากทั้งหมด 51 หน้า

วิสัญญีพยาบาล

เปิดรับจำนวน 3 อัตรา

จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ แผนกป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

พยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม

เปิดรับจำนวน 3 อัตรา

จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:15:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

พยาบาลวิชาชีพ แผนกหัวใจและหลอดเลือด

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 4 มิถุนายน 2566 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

เปิดรับจำนวน 5 อัตรา

ปิดรับสมัคร 4 มิถุนายน 2566 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด

เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

ปิดรับสมัคร 4 มิถุนายน 2566 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกและข้อ

เปิดรับจำนวน 11 อัตรา

ปิดรับสมัคร 4 มิถุนายน 2566 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิชาชีพ แผนกระบบประสาทและสมอง

เปิดรับจำนวน 3 อัตรา

ปิดรับสมัคร 4 มิถุนายน 2566 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิชาชีพ แผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 4 มิถุนายน 2566 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิชาชีพ แผนกกุมารเวชกรรม

เปิดรับจำนวน 9 อัตรา

ปิดรับสมัคร 4 มิถุนายน 2566 เวลา 23:55:00 น.
ตำแหน่ง วิสัญญีพยาบาล 3 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ แผนกป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม 3 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:15:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกหัวใจและหลอดเลือด 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. ถึง 4 มิถุนายน 2566 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต 5 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. ถึง 4 มิถุนายน 2566 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด 2 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. ถึง 4 มิถุนายน 2566 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกและข้อ 11 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. ถึง 4 มิถุนายน 2566 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกระบบประสาทและสมอง 3 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. ถึง 4 มิถุนายน 2566 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. ถึง 4 มิถุนายน 2566 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกกุมารเวชกรรม 9 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. ถึง 4 มิถุนายน 2566 เวลา 23:55:00 น.

หน้า 2 จากทั้งหมด 51 หน้า ตำแหน่งงานทั้งหมด 503 ตำแหน่ง